Dušan Pořízka

Myslivec & Spisovatel

Něco málo omně

Narodil jsem se v Hranicích na Moravě, ale v mém raném dětství jsem dva roky pendloval po Drahanské vysočině, až jsem se nakonec usadil s rodiči v malé osadě Slavkov, která byla součástí Vojenského prostoru Libavá. Zde se v té době začalo rozvíjet zemědělské a lesnické hospodaření vojenských lesů a statků, které výcvikový prostor Libavá obhospodařovaly. Tento skutečně na tehdejší poměry divoký kout přírody mne ovlivnil a směroval mé další kroky po celý další osobní i profesní život. Zde jsem od mala s rodiči a zejména pak se svým otcem navštěvoval okolní lesy, které mi svou krásou učarovaly. Každoročně jsem pracoval v lese o letních prázdninách, kde jsem se setkával s mnoha lesáky, kteří mne naučili spoustu nových a zajímavých věcí. V té době mne již samozřejmě začala bavit myslivost a tak mé koníčky od těch dětských směřovaly spíš do této oblasti. Po studiu na Gymnáziu v Hranicích jsem pak pokračoval na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. Po ukončení studia jsem logicky nastoupil u státního podniku VLS Lipník nad Bečvou. Zde jsem působil ve funkcích lesníka, vedoucího těžebního střediska, vedoucího oddělení lesního hospodářství a myslivosti a strávil zde celkem dvanáct let. Zejména v posledních letech byla myslivost podstatnou částí mé pracovní náplně, kdy jsem řídil administrativně i provozně výkon práva myslivosti v honitbách VLS. Myslivost jsem však vykonával i jako lovecký průvodce a to zejména u významných loveckých hostů a díky znalostem cizích jazyků také u zahraničních loveckých hostů. V roce 1992-1993 jsem měl možnost vystudovat postgraduální studium z myslivosti, které organizovala lesnická fakulta v Brně.

Po celý život se věnuji praktickému výkonu myslivosti a to kromě honiteb VLS také v pronajatých honitbách LČR v Beskydech a na Opavsku, kde jsem vykonával funkci mysliveckého hospodáře. Během své praxe jsem se věnoval chovu a výcviku bavorských barvářů a slovenských kopovů. Mnoho let jsem také vykonával lektora a zkušebního komisaře, zejména u zkoušek mysliveckých hospodářů. Téměř dvacet let jsem byl také členem hodnotitelských komisí při hodnocení loveckých trofejí pro chovatelské přehlídky. Na podnět některých mých kolegů a loveckých hostů jsem v roce 2012 zkusil sepsat některé vzpomínky ze společných lovů či loveckých pobytů v zahraničí do své první knihy. Od té doby jsem vydal vlastním nákladem deset knih s loveckou tematikou, které najdete v samostatném přehledu. V rámci přírodovědných a lesnických expedic jsem měl také možnost navštívit mnoho zemí. V některých jsem pracoval pro různé nadace, jinde jsem byl pouze poznat místní podmínky a život běžných obyvatel. Z těchto návštěv jsem později prováděl nejrůznější prezentace pro školy, knihovny i běžnou veřejnost.

Dušan Pořízka


Diplom


Ocenění z výstavy myslivosti Lysá nad Labem 2021